Home

gist @main - refs - log -
https://git.jolheiser.com/gist.git
CLI for OpenGist
Raw - flake.lock
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
{
 "nodes": {
  "nixpkgs": {
   "locked": {
    "lastModified": 1701141680,
    "narHash": "sha256-qaPcwKI0RR6mxfn4sMrHEjjDl6VCEPUTRZhN+OFB6zg=",
    "owner": "nixos",
    "repo": "nixpkgs",
    "rev": "4469e22700c47792f93daa882786d36f9bf8bc2a",
    "type": "github"
   },
   "original": {
    "owner": "nixos",
    "repo": "nixpkgs",
    "type": "github"
   }
  },
  "root": {
   "inputs": {
    "nixpkgs": "nixpkgs"
   }
  }
 },
 "root": "root",
 "version": 7
}